Zaprojektowanie windy zewnętrznej

Zapytanie ofertowe
Zaprojektowanie windy zewnętrznej przy głównym wejściu do budynku SPZOZ Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie, z dostępem z zewnątrz i wewnątrz budynku, w celu dostosowania obiektu do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych. Zakres zadania obejmuje uzyskanie wszystkich wymaganych przepisami prawa uzgodnień, pozwoleń i decyzji, w tym prawomocnego pozwolenia na budowę.