Biuletyn Informacji Publicznej SPZOZ Wojewódzki Ośrodek

Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia

 

Stanomino 5
78-217 Stanomino

NIP: 6721751656
REGON: 000584691

Sekretariat
tel.: +48 94 31 10 640

 

Godziny urzędowania:

pn-pt 7:30 - 15:00