Kontrole

Dokumenty dotyczące przeprowadzonych kontroli są udostępniane do wglądu w sekretariacie SP ZOZ WOTUW Stanomino.
Kontakt: Iwona Wojewoda, tel. 94 31 10 640.

 

Kontrola za 2020 rok
Kontrola za 2021 rok
Kontrola za 2022 rok
Kontrola za 2023 rok