Instrukcje i regulaminy

Instrukcje

Regulamin Organizacyjny SP ZOZ WOTUW Stanomino
Regulamin skarg i wniosków

Dyrektor przyjmuje zainteresowanych w sprawach skarg i wniosków, po uprzednim zgłoszeniu w sekretariacie, od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 14:00.

Regulamin Pracy
Regulamin Wynagradzania
Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych