Dyrekcja

Dyrektor

Andrzej Sajewski

Zdjęcie Dyrektora

Główna księgowa

Joanna Włodarska-Tokarewicz

Kierownik Pionu Administracyjno-Technicznego

Dorota Gajowiak

Kierownik Pionu Lecznictwa Stacjonarnego

Agnieszka Mitrowicz

Kierownik Pionu Lecznictwa Ambulatoryjnego

Jolanta Marszał

Pielęgniarka Oddziałowa

Beata Woszczyna